Hoàng Lan

                                      Mơ thăm phố núi một chiều!
                          Được màu hoa tím thương yêu đón chờ!
                          Bằng lăng hoa tím sắc thơ
                          Buồn như màu mắt đợi chờ trong em!
                          Phố kia chưa đến đã quen
                          Giờ này Phố Núi lên đèn chưa anh?
                          Mơ thăm phố núi tìm anh
                          Chút tình gửi gấm chân thành trao nhau!
                          Chẳng yêu sắc thắm hoa đào
                          Mà yêu hoa tím sắc màu quê anh!
                          Yêu Hàm Rồng ngọn núi xanh
                          Yêu anh, dẫu lạ cũng thành thân thương !
                          Chút tình em nhỏ vấn vương
                          Mơ ngày thu hẹp quãng đuờng cách ngăn!!!

                          Nhớ anh, anh có biết chăng?
                          Bao yêu thương gửi chị Hằng tìm trao
                          Đêm qua trời chỉ đầy sao
                          Chị Hằng mơ ngủ quên trao đến người!!!!

                          
                                Phố núi và bằng lăng tím quê anh!

                          THPK: Hoàng Lan
                          2ngàn10