Đêm càphê Pleiku - 2010


  Thân mời các bạn _ NQT                                                            

                                Tách càphê ...
                                        Pleiku xưa ...
                                                và nay ....
                                                        thắm tình ...
                                                                chờ mong ...

                                Về đây
                                        nghe anh
                                                nghe em
                                                        suy tư
                                                                chiều Pleiku
                                                                        Đợi !

                                                bảy giờ
                                                        tháng tư
                                                                ngày mười
                                                                        Mời!

                        (DCN _BBT: TĐS 4/2010)