Trần Kiêu Bạc

Trái Tim Bên Trái Ch Thu


♥ Thơ: Trần Kiêu Bạc                          
♪ Phổ nhạc: NGỌC THIÊN HOA _Illinois, Hoa Kỳ     
♫ Trình bày: Tố Hà, Saigon Việt Nam              
    Lá vàng rụng cánh đầu tiên
    Mùa Thu thức dậy nửa đêm tháng Mười
    Mây còn đang mãi rong chơi
    Gọi nhau về nhuộm sắc trời vàng êm

    Chừng như cơn gió bay lên
    Trái tim bên trái chờ đem Thu vào
    Lá rơi lá rớt lao xao
    Lá chìm khúc nhớ lá vào khúc quên     Đêm Thu không tối màu đêm
     Chiều Thu đã trải triền miên sắc vàng
     Ngửa tay hứng giọt trăng tan
     Tưởng còn như lúc mình quàng vai nhau

     Thu về như đã chiêm bao
     Trái tim bên trái xôn xao một mình.(*)


                               Trần Kiêu Bạc
                                Chín2ngàn10                               (*) ĐK:  Thu tàn người cũng xa tôi
                                             Trái tim bên trái đơn côi một mình!