Trần Kiêu Bạc                                   
Hồng Vân diễn ngâm (20/6/2010)                                   
BBT: Thương tặng các em học trò nhỏ Cao Nguyên                                                                          

                                        Giông bão nhiều, con đến lớp muộn, Thầy ơi!
                                        Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ
                                        Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ
                                        May còn dây treo lơ lửng trên đầu

                                        Bên nầy bên kia nào có xa đâu
                                        Chỉ ngăn cách một dòng sông siêng chảy
                                        Chiếc cầu thân thương ngày xưa đã gãy
                                        Đành làm quen cầu dây mới nầy thôi!

                                        Bên nầy bờ con suy nghĩ ngược xuôi
                                        Nhìn bên đó thấy bạn bè gần lắm
                                        Thầy âu lo trước bảng đen phấn trắng
                                        Chờ con qua bằng may rủi dây treo

                                        Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm chạy theo
                                        Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
                                        Lúc qua sông như dã quỳ chưa nở
                                        Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?

                                        Nghệ sĩ xiếc, ngày hai xuất là mơ
                                        Học trò xiếc, ngày đu dây bốn lượt
                                        Một tay cầm văn chương cho khỏi rớt
                                        Tay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoi

                                        Mùa bão nầy, con thường đến muộn, Thầy ơi!
                                        Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướt
                                        Xin chờ con, dù trễ thêm giây phút
                                        Con sẽ đến trường dù tay mỏi thân run

                                        Tạ ơn Thầy đứng vững giữa Kon Tum
                                        Dang tay đón học trò trong may rủi
                                        Trong bình thường, chữ bình thường như bụi
                                        Con dị thường, tìm chữ với dây cao

                                        Ước gì được làm con chim Ch’Rao
                                        Xoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏ
                                        Thầy một nửa, ơn cầu dây một nửa
                                        Giữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!


                                       TRẦN KIÊU BẠC.


                                       (Một đêm cuối tháng 5/2010, thức thật khuya sau khi đọc tin về
                                       “Chuyện Cầu Dây Treo Trên Dòng Sông Pôkô”, Tỉnh Kon Tum)