Trần Kiêu Bạc

MÙA TRĂNG VU LAN VẪN BIỀN BIỆT MẸ


  diễn ngâm: Nghệ sĩ Hồng Vân     


                        Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi
                        Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng
                        Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám
                        Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang

                        Con tìm mãi không nguôi bóng mẹ ngoài sân
                        Trong đêm mưa đầy, trăng buồn đi mất
                        Mẹ không trăng mà lòng trăng vằng vặc
                        Mẹ không nguồn mà biển cả bao dung

                        Mẹ không mây mà tóc trắng như bông
                        Mẹ không hoa mà hương hoa thơm ngát
                        Trăng có về ngang, xin ghé vào một giây một phút
                        Xin gởi lại đây màu đỏ sắc hoa hồng

                        Xin mang về biển lòng mẹ bao dung
                        Xin mang lại màu tóc mây mẹ bạc
                        Xin mang theo tình mẹ thơm ngan ngát
                        Cảm ơn bóng trăng nhân hậu trên cao

                        Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?

                        
                           Thân tặng nhà thơ TKB & nghệ sĩ HV: cánh hoa Tigôn trằng,
                           đễ tưỡng nhớ đến Mẹ dấu yêu trong mùa Vu Lan! DCN & TG

                        Trần Kiêu Bạc _ Hồng Vân
                        Tám2ngàn10