Trần Kiêu Bạc

Huế, một lời hẹn chưa thành


ﻺ Thơ: Trần Kiêu Bạc      
§ Nghệ sĩ Hồng Vân diễn ngâm                    Chưa về thăm được đâu Huế ơi!
             Huế của ai, nào phải của tôi
             Sắc tím Huế thương rơi vào mắt
             Tôi gom tím lại, nhớ một đời


      Chưa về thăm được thơ trên nón
      Không đủ che ngang cụm tóc thề
      Trông chiếc eo thon đùa nghịch gió
      Lòng buồn theo tiếng guốc ai đi

         Chưa về thăm được Huế mưa rơi
         Dốc Phú Cam xưa ướt tóc người
         Nước xuống Kim Long như trôi ngược
         Một trời Hương Thủy khóc chia phôi


      Chưa về thăm được Huế mộng mơ
      Tiếng sóng sông Hương dội xuống đò
      Lắng câu hò Huế lòng ốt dột
      Chạnh lòng lữ khách, lạnh lòng O

         Nhớ lắm, chưa về thăm Huế được
         Đừng nghĩ tình quê hết mặn rồi
         Mai mốt về ôm lòng đất Huế
         Mượn Huế ai làm Huế của tôi.


               Trần Kiêu Bạc - Hồng Vân
                               2ngan10