Thơ: Trần Kiêu Bạc                                   
Hồng Vân diễn ngâm                                                                           Một mình một bóng suốt canh khuya
                                        Cuống rún quê hương chẳng muốn lìa
                                        Văng vẳng đâu đây bài vọng cổ
                                        Sáu câu xé ruột khóc người đi

                                        Người đi tưởng chết hồn sông núi
                                        Giữ được tình quê trong sáu câu
                                        Bạc Liêu hoà muối thêm mặn đắng
                                        Tai mãi ru êm khúc Sáu Lầu

                                        Song loan chắc nhịp ba mươi hai
                                        Guitar phím lõm kết sáu dây
                                        Đàn tranh thập lục tình da diết
                                        Nguyệt cầm giòn tiễn điệu Nam Ai

                                        Ngũ cung Hò Xự Xang Xê Cống
                                        Huê tình giọng hát Út Trà Ôn
                                        Tình Anh Bán Chiếu nghe mùi quá
                                        Quê hương xa lắc vẫn đầy hồn

                                        Người đi xa xứ biệt làng quê
                                        Nghe câu vọng cổ muốn quay về
                                        Đầu xanh cho tới khi đầu bạc
                                        Ôm bài ca cổ trắng canh khuya.


                                       TRẦN KIÊU BẠC.