Trần Kiêu Bạc


 


                          


       Chiều chầm chậm trôi, xuống chậm trời chiều
       Tháng tám nghiêng qua rót đầy tháng chín
       Thu kín kẽ về âm thầm sâu lắng
       Nhìn lá rơi đầy mà ngỡ chưa Thu

           Mùa Hạ tay dài kéo mãi ý thơ
           Thu đã vàng, thơ còn mang sắc đỏ
           Sợ đứng lại lâu phượng giăng niềm nhớ
           Hạ vội bàn giao biển lá êm đềm


ђ


        Tận cùng đáy trăng, Thu nhón chân lên
        Những đốm sáng cầm tay nhau nhảy múa
        Gió heo may khoác lên màu nhung nhớ
        Để khuy cài, cổ áo vội kéo cao

            Thu về thật rồi ngọt câu ca dao
            Những điệu Lý dìu Thu lên cao ngất
            Mưa Thu nhẹ mà xôn xao lòng đất
            Tay Thu buồn vớt lá rụng qua vai


           ђ

     Thu mới về cảm xúc rẽ làm đôi
     Ở bên đó lắng khúc mưa ngày cũ
     Thương bên đây mưa ướt lòng xa xứ
     Biết ngày nào gom hết giọt Thu mưa?


                                   Trần Kiêu Bạc
                                      Thu 2010