Phân Ưu


Vô cùng thương tiếc khi được tin

Bà Phùng Hữu Tú
Nhũ danh Maria Bùi Thị Nhạn

Thân mẩu của:
Phùng Kim Hoa, Kim Vân cựu H/s TH Pleime và TH Pleiku;
Phùng Kim Dung & Trần Đình Báu (nhạc mẩu)
và Phùng văn Dũng cựu H/s Trung Tiểu Học Minh Đức

Đã về nước Chúa vào lúc 12:30 trưa ngày 5 tháng 3 năm 2009
tại Fountain Valley Hospital, Fountain Valley, California

Hưởng thọ 78 tuổi

Chúng tôi, tòan thể cựu G/s và H/s Liên Trường Pleiku, TH Pleime và Gia Đình Minh Đức
Xin chân thành chia buồn cùng bác Phùng Hữu Tú và tang quyến

Nguyện xin Thiên Chúa Tòan Năng là Cha Nhân Từ
qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse
sớm đưa linh hồn Cụ Bà Maria về hưởng phước Thiên Đàng


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯUWorld Wide view of phng and trang
HTML transported by FREE Go FTP