PM: Trương Thị Thu Hương


* Đễ nhớ sân trường Pleime và      
những đồi cỏ tím quanh trường     


Rồi một ngày nghe tiếng cỏ thì thầm
Gió lộng đồi cao...mang bao ngọt ngào của phố xưa
Em đi...từ lâu lắm mang theo mùa thu
Thương em cỏ mớm thành lời
Ru hồn cỏ tím cuối trời thênh thang


PM: Trương Thị Thu Hương
Sydney, đầu Xuân 2010