PM: Tôn Nữ Thanh Dương

Thu Vng ...


    


        Sương sớm hôm nay xuống thật dầy
       Trời buồn ủ rủ trốn trong mây
       Cây xanh lặng lẽ chờ ngọn gió
       Thời gian dừng sững lại vài giây          Sướt mướt mưa buồn giăng đây đó
          Trời buồn đất cũng muốn bệnh lây
          Thu năm nay đến vội vàng quá
          Chưa kịp chào, Hạ đã đi qua          U ám không gian yên tĩnh lạ
          Chờ mãi không nghe một tiếng ca
          Đâu rồi chim chóc trên cành lá
          Nắng chơi trốn tìm nơi chốn xa

          Lá vàng lá đỏ tựa pha mầu
          Trời chì mây xám chắc còn lâu
          Day dứt trong tâm sầu viễn xứ
          Chớp mắt qua rồi bóng bạch câu


                PM: Tôn Nữ Thanh Dương
                            20Mười2ngàn10