Thay lời tạ lỗi


Huỳnh Kim Ẩn

 
Xa em một chiều tháng tư năm ấy
Ngày hạ buồn không một tiếng ve ngân
Vùng mây xám giăng ngang trời xứ thượng
Hàng thông dài lặng tiễn bước người đi

Con dốc nhỏ vào mùa mưa trơn ướt
Đâu hết rồi bụi đỏ vướng chân ai
Bằng lăng tím ngập ngừng chưa khoe nụ
Vội vàng chi lưu luyến buổi chia ly

Trần Quốc Toản ngôi trường xưa thưở bé
Cũng nơi này tôi dạy các em thơ
Khu chợ mới bao năm liền sinh sống
nhờ bao người tôi có hẳn cơ ngơi...

Ôi phố núi! bao nhiêu là kỷ niệm
Bao nghĩa tình sao tôi lại ra đi
Biết xa em tôi như người bội nghĩa
Nhưng, thế nào đây hỡi Plei Ku ơi...!

 
  Sàigòn, 20-9-2009
Huỳnh Kim Ẩn - PM-PHT