Hùynh Kim Ẩn _ PM & PHT                                                                             Nam Sài gòn trời chiều man mác
                                                        Cuối chân trời màu nắng dần phai
                                                        Cơn gió thoảng lòng con da diết
                                                        Mẹ hiền ơi nơi ấy ai người...?

                                                                                       Làm thân cò tha phương lặn lội
                                                                                       Con hiểu nhiều tình mẹ vô biên
                                                                                       Ngày con đi cầm tay bịn rịn
                                                                                       " Lỡ gì...?! về với mẹ , nha con !"

                                                        Nhớ xưa khi cha vừa đột quị
                                                        Mẹ thẩn thờ chiếc bóng vô tri
                                                        Nén đau thương đối diện với đời
                                                        Chăm con đàn lâm cảnh mồ côi

                                                                                       Mẹ cứ thế tảo tần sớm tối
                                                                                       Ngày lại ngày vắt sức nuôi con
                                                                                       Nay tất cả "công thành danh toại"
                                                                                       Mẹ lực tàn chuối chín trên cây...!!!


                                                                                       Hùynh Kim Ẩn _ thángNăm2010