ĐÊM KHÔNG NGỦ


  HUỲNH KIM ẨN - PM-PHT                                                                                              Suốt đêm thâu trằn trọc
                                                Không tài nào ngủ được
                                                Ký ức xưa hiện về
                                                Nhớ lắm thời đã qua

                                Những ngày xưa êm ả
                                Mái gia đình yên vui
                                Tim con ai bóp nát
                                Tất cả giờ đã xa

                                                Thương mẹ già cô lẻ
                                                Con giờ ở phương xa
                                                Trái trời ai chăm sóc
                                                Vui buồn ai sẻ chia

                                Con tạo cứ xoay vần
                                Cuộc đời luôn bể dâu
                                Thương mình hay thương mẹ
                                Kiếp tằm mãi nhả tơ ...


                                                Huỳnh Kim Ẩn
                                                SAIGON 28.2.2010