T. TTH

                        Hạ về rồi, em có gửi gì không?
                        Chùm phượng vĩ, cháy bừng lên nỗi nhớ.
                        Ngày xưa ấy ai ép vào trang vở,
                        Tháng phủ rêu phong, hoa đã nhạt màu.

                                                     *
                                                *        *

                        Hạ về rồi, em gửi tặng gì nhau,
                        Một chút nắng cho lòng thêm ấm lại.
                        Lúc xa nhau, em có nghe lành lạnh,
                        Khi mưa đầu mùa, hối hả qua mau.

                                                     *
                                                *        *

                        Hạ về rồi, anh viết vội vần thơ,
                        Cho ngày xưa và cho em thuở ấy.
                        Anh mong sao trái tim em thức dậy,
                        Với tình anh khi mình lỡ một lần.
                          Tê tê Hát_ Trương Thanh Huyền (Cựu HS THPK)
                          (truongthanhhuyen40@yahoo.com – cell 0983663020)
                          (revised 10/2009)