YÊU NƯỚC


 
Tiền Giang                                               


                                Có người hỏi tôi yêu nước:
                                Cụ thể là yêu những gì?
                                Tôi phải giở từng trang sách!
                                Nhiều đêm thao thức,nghĩ suy!!

                                Yêu nước là yêu đồng ruông?
                                Hàng tre,góc phố,ngôi nhà?
                                Xa nơi chôn nhau,cắt rốn
                                Hướng về đất tổ,quê cha??

                                Phải giữ lấy hồn dân tộc!
                                Đừng quên nguồn gốc của mình!
                                Ngàn năm con Hồng,cháu Lạc!
                                Đời đời nòi giống hùng anh!!

                                Đếm từng giòng sông,ngọn núi!
                                Giữ từng góc biển,bầu trời!
                                Bao nhiêu thịt xương đánh đổi!
                                Bao lần máu chảy,đầu rơi!!

                                Làm cho dân giàu nước mạnh!
                                Xua đi lạc hậu,đói nghèo!
                                Ngước nhìn năm châu kiêu hãnh!
                                Làm gương con cháu noi theo!!

                                Có người giản đơn hơn thế!
                                Yêu nước là yêu màu cờ!
                                Trên các đấu trường quốc tế
                                Việt Nam luôn sống trong mơ!!

                                Mỗi lần quân ta thất bại!
                                Lắm người nước mắt tuôn tràn!
                                Nhưng nếu thành công gặt hái!
                                Cờ bay!Muôn tiếng ầm vang!!

                                Sách lại bảo tôi: “Yêu nước
                                Phải đọc Đinh,Lê,Lý,Trần!
                                Chỉ vì hai từ TỔ QUỐC
                                Triệu người không ngại xả thân”!!

                                Mỗi lần ngoại bang giày xéo
                                Đem máu tô lên màu cờ!
                                Quên đi chuyện đời cơm áo!
                                Giữ từng hạt cát quê cha!!

                                Yêu nước là khi nằm xuống
                                Ngàn sau không thẹn với lòng!
                                Nhắc đến bao người lưu luyến!
                                Hồn thiêng gìn giữ núi sông!!!


                                Tiền Giang