THOẠI NGỌC HẦU


 
Tiền Giang                                        

*Thắp nhang viếng lăng Thoại Ngọc Hầu!                                        


                  L
ệnh vua Nam tiến, an bờ cõi!
                                Đại tướng xuất chinh, thê tử tùng! (1)
                                Tây Nam tổ quốc, mùa nước nổi!
                                Trấn Biên ngày ấy, còn nhớ không? (2)

                                Ruộng đất chua phèn, luôn úng ngập!
                                Dân đinh thưa thớt, đồng hoang vu! (3)
                                Giặc cỏ thường xuyên sang tụ tập!
                                An bang, định quốc, đầy suy tư!!

                                Bảo hộ Cao Miên, công trạng nhỏ! (4)
                                Đào kênh Vĩnh Tế, ngàn thu ghi! (5)
                                Đại thần thao lược làm kinh tế!
                                Nếm mật nằm gai, có sá gì!!

                                Bao năm bôn tẩu chờ phục quốc! (6)
                                Gia Định thu về lập đại công! (7)
                                Tiểu nhân xúc xiểm, hàm oan lớn! (8)
                                Điểu tận cung tàn, đời thấu không? (9)

                                Hà Tiên, Châu Đốc giờ hưng thịnh!
                                Vĩnh Tế,Thoại Hà nước mát tuôn! (10)
                                Thoại Sơn dưới nắng chiều lấp lánh! (11)
                                Lăng Thoại Ngọc Hầu ngập khói hương!! (12)


                                Tiền Giang _ tháng GiêngnămCanhDần                                                1: Tướng ra trận, vợ con cùng đi theo.
                                                2: Vùng đất Tây nam
                                                3: Khi chưa có kênh Thoại Hà và Vĩnh Tế, vùng An Giang, Đồng
                                                     Tháp luôn bị úng ngập và chua phèn.
                                                4: Trước khi làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, Thoại Ngọc Hầu làm Bảo
                                                    hộ Cao Miên 3 năm sau khi đưa Nặc Ông Chân về nước làm vua!
                                                5: Kênh Vĩnh Tế đặt theo tên vợ ông, bà Châu Thị Vĩnh Tế, nối Châu
                                                    Đốc với Hà Tiên dài hơn 90km.
                                                6+7: Để giúp Gia Long phục quốc, Nguyễn Văn Thoại thường xuyên
                                                    sang Xiêm và Lào, sau có công chiếm lại thành Gia Định.
                                                8: Sau khi ông mất (1829) bị vu cáo nên Minh Mạng giáng chức và
                                                    tước ấm hàm con cháu. Đến đời Khải Định mới được xét và truy Phong.
                                                9: Chim hết thì vứt ná.
                                                10: Hai con kênh đặt theo tên vợ chồng ông.
                                                11: Ngọn núi đặt theo tên ông
                                                12: Đền thờ vợ chồng ông dưới chân núi Sam quanh năm được du
                                                    khách viếng thăm và dâng hương!