PK: Tiền Giang                       Thị trấn nhỏ, nuôi một tình yêu lớn!
                       Tháng bảy về, trời An Hữu vẫn xanh!
                       Em bảo rằng không làm thơ tặng anh!
                       Vì con tim dành cho mùa Vu Lan báo hiếu!!

                       Em không nói, bản thân anh vẫn hiểu!
                       Thương lắm thay! Người con gái ngoan hiền!
                       Hoa tím Lục Bình đã bắc nhịp cầu duyên!
                       Nhưng anh sợ làm tổn thương em đó!!

                       Mỗi năm một lần, Hoa Từ Bi lại nở!
                       Giọt nước Thiền, tưới mát cõi trần gian!
                       Mở cửa tâm hồn, đón ánh sáng Vu lan!
                       Đừng nói một tháng,dù một năm
                                                                     Anh cũng chịu!!!

                       Em hỏi nguyện gì trong mùa báo hiếu?
                       Nguyện loài người xóa hết những thương đau!
                       Nguyện mỗi ngày ta lại được thấy nhau!
                       Và cánh Lan Hồ Điệp cứ giữ hoài sắc thắm!!

                       Tâm có chút Thiền, càng làm say đắm!
                       Lục dục ,thất tình, sẽ theo gió bay xa!
                       Dưới chân Linh Sơn đang nở một rừng hoa!
                       Đóa đẹp nhất, chính là em tôi đó!!!


                       PK: Tiền Giang
                       9Chín2ngàn10