Về,


  Phạm Thế Minh - PK

Nghĩ từ bài thơ “Cho Người Xa Xứ “ của Đào Hữu Thức       Ừ thì về chứ… tại sao không ?
       Người xưa củng chỉ đi có ngần ấy năm
       Ngoảnh mặt lại … thì thấy đầu đã bạc
       Khi trở về chỉ còn được câu chào
                                           “ Khách tòng hà xứ lai ?”

       Ừ thì về chứ…tại sao không ?
       Còn nửa vầng trăng trót mang theo bên đời
       Và câu hát xưa khi tiển đưa nhau
                                           “… trời chiều, trang điểm phấn mây,
                                           Không làm xinh lại má gầy…” *

       Làm sao trả lại người, khi còn có thề …

       Về Pleiku…để thấy nhiều thay đỗi
       Vô nghĩa làm sao đối với người xa quê
       Những cội thông già đã trở thành cổ tích
       Biết tìm đâu dấu khắc mối tình đầu ?

       Và như thế, tôi sẽ về phố núi
       Chỉ đễ làm người khách lạ bên đường
       Đễ làm thinh nghe giọng người xứ nẫu
       Mà mơ màng tưỡng đến tiếng ai xưa

       Vâng . Bạn ạ tôi sẽ về phố cũ
       Pleiku mình sao quá đỗi lạ lùng
       Bạn bè xưa như bầy chim xa xứ
       ngậm ngùi bay trong mộng tưỡng tương phùng

       Vâng ,Pleiku ,tôi sẽ về dù đã muộn
       Bạc mái đầu đễ nói chuyện thủy chung
       Nghĩa chưa tròn nên nghĩa còn rất nặng
       Tình cũ xưa nên tình nghe rất xa .


       Phạm thế Minh /THPK


       *Lời trong một bản nhạc Hình Như của Trúc Phương.

Further info on ngi and concerning sao
Site Powered by GoFTP FREE Version