Thư Tìm Bạn:
Hồ Minh Đức


                           Tôi là Nguyễn Ngọc Sơn, cựu học sinh Trung Học Pleiku và Phạm Hồng Thái.

     Nay muốn tìm bạn là:
                     Hồ Minh Đức (hay Hồ Đức),
                    cựu H/s PHT lớp 12, niên khóa 1974-1975.


     Đức là con Bác Hồ Út đã qua đời trước 75, nhà ở khu gia binh TĐ 20 CTCT , Hoa Lư, Pleiku. Kính xin qúy thầy cô, các bạn có ai biết tin tức của Hồ Minh Đức hiện đang ở đâu xin liên lạc về địa chĩ email: ngocson1313@yahoo.com hay nhờ LTPK chuyễn.
     Xin chân thành cám ơn.

     Thân kính,
     Nguyễn Ngọc Sơn
     Cựu H/s THPK và PHT.