NĐTT dễ thương: Rồi mai Rồi mốt

LêXuânHảo

  Rồi mai nhạt bóng mờ hình
Anh về bên đó Tôi tình long đong
Dù yêu thương đã trở ngăn
Sao tim Tôi vẫn trăm năm đợi chờ

Rồi mai rồi mốt tình thừa
Chia tay Anh đã sang mùa đổi thay
Trời buồn se sắt heo may
Tôi nghe sương gió bên này xót đau

Rồi mai còn có gặp nhau
Đường xưa còn có sắc màu thời gian
Mắt xưa còn có ngỡ ngàng
Trong tim còn có bàng hoàng ngất đau

Rồi mai đời sẽ về đâu
Trăm thương ngàn nhớ chờ nhau kiếp nào
Tôi về bước thấp bước cao
Tìm Anh trong giấc chiêm bao ngàn trùng

Rồi mai còn nhớ hay không
Nắng mưa Tôi đợi tình nồng bay xa
Rồi mai rồi mốt mình là
Hai nơi, hai nhịp chân qua đoạn trường!

Rồi mai – - - - rồi - - - hết vấn vương
Anh về bên đó…đau thương bên này


 
  (((*!*)))LêXuânHảo
để tặng Ntyd// 2/09More on: mai and trang
HTML uploaded by FREE GoFTP Client