NĐTT dễ thương: Đóa Hoa Tình Bạn

LêXuânHảo

  Valentine’s Day! Em trở lại nơi này…
Hoa Tình Yêu không còn nở
Valentine’s xa vút ngàn năm
Những ngày xưa và màu nhung đỏ của hoa hồng
Anh quên thật hay là không muốn nhớ???

Valentine’s Day! Em trờ lại nơi này…
Tìm cho nhau một Đóa Hoa Tình Bạn
Để tặng nhau giữ lại chút ân cần
Đường phố buồn ngơ ngẩn đứng lặng câm
Hoa Tình Bạn trong tim Anh cũng không còn nữa

Valentine’s Day! Em trở lại nơi này…
Tìm cho nhau một đoá Hoa Tình Valentine’s ngày xưa ấy…Nhưng,
Anh quay lưng – nên - Valentine cũng thôi về
Và, Em trở lại nơi này - - -
Chỉ muốn tìm cho nhau một Đóa Hoa Tình Bạn

Của những ngày còn quen biết
Của những ngày thân rất là thân
Cuả những ngày – tuy - hai đứa ở xa nhưng yêu dấu thật gần…
Của những ngày nụ hôn tình đăng quang trên ngôi Hoa Tình Bạn….


 
  (((*!*)))LêXuânHảo
Valentine-2009Check here for tnh and further information concerning hoa
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE Version