NĐTT dễ thương: chằm vá tim tôi !!!

LêXuânHảo

  Tôi ngồi chằm vá tim tôi
Mảnh to, mảnh nhỏ, mảnh bồi hồi đau
Mảnh yêu xa xót cuối đầu
Về hong góc nhớ mảnh sầu vấn vương

Tôi ngồi chắp nối yêu nuông
Trăm năm vẫn chỉ tình buồn riêng Tôi
Ngày xưa sáng đón chiều mời
Bây giờ mưa gió mồ côi – Tôi chờ

Tôi ngồi đếm nỗi bâng quơ
Nắng Xuân từng vạt hững hờ bay đi
Thề hẹn xưa – Anh nhớ gì?
Feelings ngày đó nói chi để rồi???!!!

Tôi ngồi chằm vá tim tôi
Mảnh nâu, mảnh tím, mảnh đôi, mảnh rời
Mảnh Anh – ngàn mảnh đổi dời
Mảnh Tôi - nguyên vẹn trong Tôi bóng hình

Tôi ngồi đếm mảnh lặng thinh
Ngoài kia nắng vỡ lung linh đất trời
Một mối tình - vạn mảnh Tôi
Mảnh năm, mảnh tháng….
vậy thôi,,, cũng đành! 
  (((*!*)))LêXuânHảo
Cho Ntyd/-3/2/09Further info on mnh and and also ngi
Secure SFTP and FTPS provided by FREE GoFTP Client