(((*!*))) LêXuânHảo                                        


                                Chiều nay mưa đổ bên này
                                Nắng về bên đó ai đầy cuộc vui
                                Mưa Tôi vây lạnh bước đời
                                Nắng Anh có ấm tình Tôi thủa nào?
                                Chiều buồn giăng mắc lao đao
                                Tôi buồn nghe xót xa đau suốt mùa
                                Vẫn là một chút yêu xưa
                                Vẫn là ai đó về khua nỗi sầu

                                Chiều nay mưa nắng đổi màu
                                Mênh mông ngày tháng thuở nào yêu thương
                                Nắng về đời thức sang chương
                                Mưa đi Tôi vẫn ngủ buồn giấc Tôi
                                Chiều nay mưa đổ lên đồi
                                Nắng trăm vạt nắng lẻ loi Tôi về
                                Lạc loài Tôi. Lạnh bước Tôi.
                                Anh đâu? ngày tháng không rời cũng xa!                                (((*!))) LêXuânHảo
                                2Ngàn10