Khê Thuận
Trường tôi lặng lẽ dưới mưa sâu
Lặng lẽ như nghe mạch nước sầu
Thầy giáo dăm ba đầu điểm tuyết
Học trò đôi chục mặt pha châu

Cổng hai lối cổng thêm gang tấc
Sân một lòng sân ngạo biển dâu
Cây vút hàng cây reo lá biếc
Vô tình mưa nắng lẫn đêm thâu.


Pleiku, 1989                              
Khê Thuận