PHT: Văn Châu


Rất mong gặp lại qúi thầy cô & các bạn      
trong ngày 40 năm–PHT 5/28/2011      
                         Tháng năm
                                    phượng đỏ sân trường,
                         Tiếng ve
                                    trỗi khúc nhạc buồn
                                                        trăm năm.
                         Nao lòng
                               hoa tím bằng lăng,
                         Cơn mưa bất chợt
                                         làm phong kín hồn…
                         Tôi về
                               ghé nụ môi hôn
                         Lên trang lưu bút
                                           mộng còn…
                                                    - uyên nguyên!


Văn Châu                         
Pleiku 05/2011