nào, đu đưa tương lai


  Trương Phứơc Lai                     

                                                            nào
                                        thì chúng ta đu đưa vào
                                        tương lai

                                        người ta vẫn hát hoài
                                        trên truyền hình và quán karaoke
                                        người lái đò trên sông Pôkô
                                        đâu ai ngờ
                                        nhân vật chính đã về Đất Mẹ
                                        câu chuyện buồn lặng lẽ chôn theo*

                                        người lái đò trên sông Pôkô
                                        không còn nữa
                                        những chuyến đò đã được thay thế
                                        dây cáp đu đưa
                                        lắc lẽo đôi bờ
                                        sông Pô Kô mùa khô
                                        sông Pô Kô mùa mưa
                                        sông Pô Kô ngày lũ
                                        thương đám em bám trường học chữ

                                        1996
                                        năm đầu đại học
                                        có thằng Gia Lai đặt bày nói dóc
                                        quê tao, đi học bằng voi
                                        mấy thằng trai Bắc há hóc tin hoài
                                        giờ thì chúng mày đã thành tinh
                                        gán tao biệt danh
                                        trăm voi không bằng bát nước xáo
                                        câu chuyện cáp treo chẳng hề nói xạo
                                        có voi đã nhất
                                        chú voi bản Đôn, bận làm du lịch
                                        đường vào tương lai nối dài đu đưa

                                        thì các em
                                        cứ thế đu đưa
                                        mươi km/h
                                        lòng sông gió lộng, tha mơ hồ mộng
                                        đất nước sẽ bù trừ cho các em
                                        bằng cách
                                        bắn vào tương lai với tàu cao tốc
                                        IQ cũng được gia tốc
                                        các em chẳng phải đến trường
                                        ngồi coi TV tàu xuyên Bắc Nam

                                        chúng ta đu đưa bằng tàu cao tốc
                                        đơn giá mặt hàng cộng hưởng tăng tốc
                                        dự án phỗng da phình ra gấp 3
                                        khi bắt tay làm chắc lên số 5

                                        nếu chỉ 1 thôi, có xa có xôi
                                        phố gần đường sắt
                                        núi xa cầu bắc
                                        ô hay gấp 3, nợ nần xót xa

                                        thôi cứ đu đưa sáng tạo không ngờ**
                                        thôi cứ đu đưa tha mộng hồ mơ
                                        anh sẽ đi về dạy em làm thơ


                                       Trương Phứớc Lai _ Cựu h/s PHT
                                       S.11.06.10


                                       *: http://vanconghung.vnweblogs.com/post/1026/14489
                                       **: http://dantri.com.vn/c20/s20-401748/du-day-qua-song-la-sang-tao-khong-ngo.htm