Trương Phước Lai_ PHT                     


                                        tuổi thơ ơi, không dưng hóng hớt lớn
                                        đứng cột nhà khắc dấu tháng năm
                                        để 33, khi thấm nhuần đau đớn
                                        biết làm sao xí xoá những vết nhăn

                                        tuổi thơ ơi, mơ vụt thành Thánh Gióng
                                        bụi tre ngà, quét sạch giặc Ân
                                        mơ & thực sao quá nhiều cay đắng
                                        giọt lệ này, bất lực khóc ngư dân

                                        tuổi thơ ơi, hồ hởi vin rừng vàng biển bạc
                                        rằng cha ông dạy, tấc đất tấc vàng
                                        rừng bây giờ, bán đủ vừa chia chác
                                        trầm tích núi, rước giặc Bắc tràn sang
                                        biển phía đó, mỗi ngày mỗi hẹp
                                        giọt lệ này, rơi cho đẫm núi sông

                                        tuổi thơ ơi, mong như Trần Quốc Toản
                                        tuổi & tâm, nóng hội nghị Bình Than
                                        thiếu niên hỡi, thuộc sử Tàu hơn Việt
                                        tay nắm chặt bàn phím, lả lướt game

                                        tuổi thơ ơi, xục xôi Diên Hồng hào khí
                                        tuổi cao đức trọng đồng lòng hô lên
                                        đã thật xưa & xa, trí thức giờ hội net
                                        web & người, bầm dập với lạ quen

                                        tuổi thơ ơi, mộng lấy người như Bà Trưng, Bà Triệu
                                        giặc đến nhà, đàn bà chẳng chịu thua
                                        hà cớ gì, buổi xã hội chủ nghĩa
                                        gái Việt xếp hàng, cho chúng nó bán mua

                                        tuổi thơ ơi, lướt cùng bước chân Tây Sơn thần tốc
                                        Vua Quang Trung cỡi voi, nghiền nát giặc
                                        Đánh cho để dài tóc
                                        Đánh cho để đen răng
                                        Đánh cho nó chích luân bất phản
                                        Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
                                        Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
                                        Mộng Tiên Vương, tái hồi Lưỡng Quảng
                                        sao cháu con, biển đất cứ hẹp dần
                                        giọt lệ này, tạ tội với tiên quân

                                        tuổi thơ ơi, ngu ngơ tin tin thôi
                                        sông núi nước Nam vua Nam ở
                                        vua quan giờ, giỏi bán bán ăn ăn
                                        sông núi nước Nam dân Nam đợ
                                        giọt lệ này, xin tạ ơn nhân dân


                                       S. 15.06.10
                                       Trương Phước Lai_ Cựu H/s PHT