Đi & Về


  Trương Phước Lai _ PHT                                                                           rong qua những đồng
                                        cải rạng, ròng
                                        Lavande mờ, mộng
                                        Mistral, lộng
                                        phiền muộn, lặn
                                        Địa Trung Hải, lặng
                                        cafe Pleiku, loang
                                        …………
                                        …………
                                        …………
                                        …Toulon phố
                                        hội hoá, HH gặp gỡ
                                        không quá trẻ, lầy
                                        không quá già, ngấy
                                        vui buồn, lây

                                        tình yêu / chia phôi / sinh sôi
                                        bay / bai / lai

                                        yêu quê hương, đời dài ?
                                        sôi trong mắt, tương lai
                                        đau trong tim, ám ảnh tài
                                        ngời hay vùi
                                        đời
                                        trôi

                                        đau ra răng, một cuộc về ?
                                        yêu quê hương, ngán nhiêu khê ?

                                        đi bao lâu đủ cuộc về ?
                                        đi gom chi đủ sẻ chia ?
                                        ơn quê hương đủ ngại ngần ?
                                        ơn quê hương đủ dấn thân ?

                                        về đi, về đi

                                        đi/về chẳng mộng về/đi                                        Trương Phước Lai _ PHT
                                        Hyères, 02.05.10