Thông Báo
Họp mặt Kỷ niệm 40 năm
Thành lập Trường Phạm Hồng Thái


 
    BBT LTPK thân mến,
    Tôi thay mặt Ban tổ chức xin gửi đến trang web Liên Trường thông báo và logo này để đăng trên trang PHT.
    Có tin gì mới sẽ thông tin tiếp theo.
    Thân ái,
    Thầy Nguyễn Văn Hào