PHT: Lan Hương


 
                          Bao giờ Người về thăm Pleiku
                         Tìm lại dư âm ngày tháng cũ
                         Thương mẹ thân cò một đời lam lũ
                         Nắng bụi mưa buồn nặng gánh lo toan

                         Ngày ấy mình còn quá trẻ con
                         Nào đâu hay cuộc đời dâu bể
                         Mãi đi tìm trong câu chuyện kể
                         Nàng tiên trong giấc ngủ thiên thần

                         Thời gian trôi… con tạo xoay vần
                         Mãi đầu xanh nay đều điểm bạc
                         Nợ áo cơm muôn đời buộc chặt
                         Gánh lo toan lam lũ thân cò

                         Bao bạn bè đi vào cõi hư vô
                         Sao Người vẫn trên đường dong ruỗi
                         Cuộc hành trình mờ xa cát bụi
                         Cũng chỉ là hư ảo phù du!
                         Có bao giờ Người về thăm Pleiku?


Lan Hương                         
Pleiku 04/2011