Văn Châu
                 Mấy thuở em về thăm phố núi
                 Mà mưa- mưa mãi suốt đêm ngày
                 Hai đứa ngồi lì nơi quán vắng
                 Tội nghiệp em buồn như lá me bay.

                 “Vũ vô kiềm tỏa- năng lưu khách”
                 Nên cầu mưa, ai mong nắng bao giờ?
                 Nhạc ru từng điệu buồn cao thấp
                 Trêu ngươi.. chi? bài ‘Tháng sáu trời mưa’.

                 Mấy thuở em về thăm phố núi
                 Mà mưa- mưa mãi suốt đêm ngày
                 Đành lỡ hẹn đưa em về con dốc
                 Ngắm dã quỳ vàng, nhìn sương khói bay.

                 Mùa này khắp phố bằng lăng tím
                 Cội sứ ven đường nở trắng bông
                 - Lạy trời mưa tạnh chừng đôi buổi
                 Lên đồi, theo bướm nhỏ tung tăng…

                 Mấy thuở em về thăm phố núi
                 Mà mưa- mưa mãi suốt đêm ngày
                 Liêu xiêu đội gió thăm bè bạn
                 Gặp đứa nào, đứa đó cũng say say.

                 Thôi thì..Anh mượn vòng tay ấm,
                 Mượn nụ môi hôn để dỗ dành
                 Em đi- mai mốt em về nhé!
                 Anh và phố núi mãi chờ mong…


                              Pleiku, những ngày mưa gió
                                          Văn Châu