PHT: Bùi Ngọc Thành

Khúc ru ... cho người lỗi hẹn


  

                     Đành lỗi hẹn với một người phố núi
                     Với đồi thông, dốc nắng, ngõ hoa vàng
                     Chim lưu lạc gánh đầy lưng bão nổi
                     Mãi bay vòng quên hót gọi mùa sang.

                    Đành lỗi hẹn với sông hồ quạnh quẽ
                    Giấc mơ phai rờn rợn bóng trăng tà
                    Đêm khát bỏng nhớ sương mềm lá cỏ.
                    Chốn quê người hồn chai sạn phong ba.

                    Đành lỗi hẹn với đồi cao lộng gió,
                    Lũng truông sâu cây cối mọc âm thầm.
                    Tim hóa đá kể từ đêm tiễn biệt.
                    Trách làm gì – dòng nhật nguyệt vô tâm !

                    Đành lỗi hẹn với vuông sân trường cũ
                    Những trang đời mưa, nắng, bụi lem nhem.
                    Hoa Tí Ngọ đầu giờ chơi vẫn nở,
                    Còn y nguyên màu mực với tên em.

                    Đành lỗi hẹn với ta – Đành lỗi hẹn!
                    Cuộc trăm năm rơi rụng biết đâu ngờ!
                    Thôi cứ để chút tàn phai mộng mị
                    Cuốn ta vào dăm câu hát vu vơ.


                                     Bùi Ngọc Thành
                             Cựu H/s lớp 12/ PHT nk:74-75