Chủ đề: MÊ KHÚC TÌNH YÊU

Trình bày: Ca sĩ Quang Dũng

Source: Youtube

ND Tặng T4/BĐ- MườiMột2012
Bấm vào đây:

Một dại khờ...Một tôi
Mê khúc
Ngày hôm qua là thế
Anh còn nợ em