MĐ: Lê Ngọc Phiệt


     

                             Tôi về phố núi, sáng mùa đông
                             Trời khéo giăng mây chào người cũ
                             Đường xưa cảnh cũ , còn đâu nữa
                             Chỉ là kỷ niệm của xa xưa!


     Bạn bè giờ còn dăm ba đứa
     Tình thân không là điều mong đợi
     Ngoảnh mặt làm ngơ, làm xa lạ
     Chỉ còn nhớ lại ... đến năm xưa

     Người quen thành lạ, lạ thành thân
     Tình người Phố núi mang ấm áp
     Cho buổi chiều đông, sương giăng phủ
     Cho ngày trở lại Phố núi ơi.

Lê Ngọc Phiệt                 
Phan Thiết 01/2011