Lê kim Oanh _ Melbourne                                                                    Mẹ nằm xuống nơi hoang vắng
                                        Ngày như đêm bóng nắng lặng rơi
                                        Mẹ ra đi chẳng nói một lời
                                        Con ôm mặt phương trời xa thẳm

                                        "Ngày Của Mẹ" thắp nén hương
                                        Mong tìm lại bóng Người vương làn gió
                                        Tình Mẹ tim yêu còn đó
                                        Nương cuộc đời lối ngõ con qua

                                        Rồi một mai đến lúc con già
                                        Tìm đến bên Mẹ thiết tha suối ngọt
                                        Dù đêm ánh trăng vàng vọt
                                        Mẹ sáng ngời nhỏ từng giọt hồi sinh

                                      


                                       Lê Kim Oanh _ thángNăm2ngànmười