TÌM BẠNCao Thị Vân Lan
Cựu học sinh trường Phạm Hồng Thái – PleiKu
( Lớp 12A - Niên khóa 1974-1975 )

Ban Liên Lạc cựu hs lớp 12A
Trường Trung học Phạm Hồng Thái - Nk 1974-1975
đang tìm lại các bạn học cũ
và bạn Cao Thị Vân Lan
Trước 75 cùng sinh sống ở xóm Hoa Lư
( chơi thân với nhóm 5 bạn cùng lớp: Mỹ Liên, loan, Dung, Sự…)

Nay các bạn và Lan ở đâu, hoặc ai biết xin liên lạc về:


                                * Tôn Nữ Mỹ Liên - Đ.T: 0983959560
                                * Phạm Thị Dung - Đ.T: 0986367396
                                * Trần Thị Sự - Đ.T: 0905888864