TÌM BẠN

       Tôi tên VĂN THỊ BÍCH THUẬN
       là cựu học sinh MINH ĐỨC niên khóa 1971-1974
       hiện cư ngụ tại tiểu bang VICTORIA , AUSTRALIA.
       muốn tìm bạn:


ĐÀO THỊ PHAN
Cựu học sinh trường THÁNH PHAO LỒ, Pleiku
Đến năm lớp 10 chuyển trường sang Trung học MINH ĐỨC.
( Lớp 12A1 - Niên khóa 1973-1974 )
Sau 75, BT có gặp lại Phan một lần ở Sài gòn
cùng với Thu Sương, từ đó mất liên lạc nhau.


      BT rất mong gặp lại các bạn cùng lớp, nhớ thầy cô và
      các bạn rất nhiều ai biết tin tức của Phan xin vui lòng
      liên lạc với BT:
      * địa chỉ email: ladieubong410@gmail.com
      * hay số phone : 0061-43-429-3335.
      Xin chân thành cám ơn.