Tính đến ngày 11/ 11/ 2011:
258 người đã ghi danh. Xin chân thành cảm ơn!

Kính mong qúi Thầy, Cô, thân hữu, và anh chi cựu học sinh Liên Trường Pleiku
ghi danh tham dự Hội Ngộ LT Pleiku 2012
tại San Jose, California vào ngày 31 tháng 5 và mùng 01 tháng 06, 2012.

Xin liên lạc ghi danh:
Thư ký /BĐD Liên Trường Pleiku Hải Ngoại:
Tô Quốc Thắng tại: thangqto@gmail.com