THƯ MỜI GHI DANH


  


HỘI CỰU HỌC SINH
LIÊN TRƯỜNG PLEIKU


THƯ MỜI GHI DANH
THAM DỰ ĐẠI HỘI
  Kính gửi:
            Quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Thân Hữu,
            và anh chị em Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku.

      Như quý Thầy Cô và mọi người đã được thông báo là Đại Hội Liên Trường Pleiku và Thân Hữu Kỳ V sẽ được tổ chức trong hai ngày 31 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 năm 2012 tại San Jose, California. Nhằm giúp cho Ban Tổ Chức Đại Hội nắm vững được số lượng người tham dự sẽ là bao nhiêu để có thể tìm kiếm địa điểm thích hợp, do đó Ban Đại Diện Hội Cựu Học Sinh kính mời quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Thân Hữu, và anh chị em Cựu Học Sinh sốt sắng tham gia ghi danh tham dự Đại Hội càng sớm càng hay. Sự hợp tác nhiệt tình của mọi người sẽ giúp cho Ban Tổ Chức Đại Hội làm việc có kết quả tốt đẹp hơn.

      Chi tiết ghi danh tham dự như sau:
            * Họ và Tên:
            * Phương vị: Giáo Sư, Thân Hữu, hay là Cựu Học Sinh trường nào.
            * Số người sẽ tham dự Đại Hội:
            * Địa phương cư trú hiện nay: thành phố, tiểu bang, quốc gia.
            * Có cần người đón rước tại phi trường hay không:
            * Có cần đăng ký trước để giữ phòng trong khách sạn hay không:
            (vì chúng ta đặt cọc trước để mướn phòng trong khách sạn với
            số lượng đông sẽ được giảm giá).
            * Địa chỉ e-mail để ghi danh: thangqto@gmail.com

Danh sách ghi danh sẽ được Thư Ký báo cáo hàng tuần.

      Chắc chắn quý Thầy Cô và mọi người đều hiểu rằng bất cứ việc tổ chức nào cũng sẽ phải gặp những khó khăn và rắc rối, vì vậy Ban Đại Diện kính xin quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Thân Hữu, và anh chị em Cựu Học Sinh giàu lòng thông cảm và độ lượng.

      Kính chúc quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Thân Hữu, và anh chị em Cựu Học Sinh luôn được bình an, mạnh khoẻ, vui vẻ, đoàn kết, và cùng chờ đợi ngày Đại Hội khai mạc.      Ban Đại Diện Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku
            Hội Trưởng: Võ Ngọc Lân
            Hội Phó Nội Vụ: Nguyễn Thị Thu Tâm
            Hội Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Đức Tri Ân
            Hội Phó Tổ Chức: Trần Thị Lộc
            Uỷ Viên Văn Nghệ: Nguyễn Thị Cẩm Bình
            Thư Ký: Tô Quốc Thắng