Nhuận Tâm

                         Em về ở cuối mùa thu
                         Mưa rơi nằng nặng, hồn mênh mông sầu
                         Em, Tôi - tóc trắng pha sương
                         Muộn màng trăng nước suơng pha mấy mùa.

                         Em , Tôi gần hết cõi đời
                         Mù khơi sông biển, bên đời nhớ nhau
                         Để … sông trôi, biển lặng … em
                         Trăm sông trôi biển, xa xăm muôn trùng.

                         Nắng, mưa rồi cũng tàn phai
                         Và lời sông biển, còn ai bên đời?


                         Nhuận Tâm/ Cựu Hs Bồ Đề-Pleiku
                         Chín2ngàn10