Nhuận Tâm

                          Chiều nay có một người
                          Trở về trên đường cũ
                          Đường em đi thưở nào
                          Bóng dáng xưa em đâu?

                          Chiều nay có một người
                          Trở về nơi chốn cũ
                          Tìm lại một khoãng trời
                          Nhỏ nhoi như hạnh phúc.

                          Chiều nay có một người
                          Bên ly café đắng
                          Lặng nhìn hoa lá rơi
                          Thu về bao nỗi nhớ.

                          Chiều nay có một người
                          Đếm ngày tháng hư hao
                          Buâng khuâng hoàng hôn xuống
                          Muộn màng đợi chờ ai.

                          Bóng dáng xưa em đâu..?
                          Ta cưu mang một đời!


                         Nhuận Tâm/ Cựu Hs Bồ Đề-Pleiku
                         Chín2ngàn10