BĐ: Nguyễn Như Bá

                      


  

                         
     Khi không thoáng gặp mà không
     bởi em mặc áo đỏ hồng phượng tơ
     khi không thoáng gặp mà lơ
     lơ là ta vẫn ngẩn ngơ lạ kỳ

     Thuở xưa ngõ khép quanh đi
     mà sao thoáng gặp có gì vấn vương
     trăm năm chỉ thoáng bên đường
     mà sao mình lại chợt thương ban đầu

     nhìn thôi biết nói gì đâu
     yêu em mà chẳng nên câu hẹn hò.

7/1987,Nguyễn Như Bá,trích Tạp chí   
Văn nghệ Gia Lai, số 52 – 7/2001       
Cựu H/s TH Bồ Đề/ Pleiku