BĐ: Nguyễn Như Bá


             
                                                     
        Đường về nắng hạ vàng rơi
        không quên tìm lại khoảng trời mênh mông
        bao tà áo trắng còn không?
        mà sao cánh phượng vẫn hồng chơi vơi

        Pleiku in bóng trong tôi
        dáng em áo trắng không nguôi suốt đời
        thẩn thờ tìm cánh phượng rơi
        ước mong níu lại quãng đời yêu em.


4/1985, Nguyễn Như Bá, trích Tạp chí     
Văn Nghệ Gia Lai, số 139 - 6/2010      
Cựu H/s TH Bồ Đề/ Pleiku