Thư Tìm Bạn
   Tôi là Hoàng Thị Kim Liên, cựu h/s lớp 12, TH Bồ Đề niên khóa 74-75, Và những năm trước là cựu h/s Minh Đức (trước 75, nhà gần sân Vận Động Pleiku). Sau năm 75, vì di tản sang Hoa Kỳ nên mất liên lạc với qúi Thầy cô và các bạn. Hôm nay tình cờ vào Trang LT Pleiku thấy mục nhắn tin tìm bạn, Kim Liên rất mong tìm được các bạn học cũ TH Bồ Đề và Minh Đức trước 75. Rất mong tìm được tin tức các bạn:
       1. Nguyễn Thị Bích Hợp, cựu H/s Minh Đức
       2. Nguyễn Thị Thanh, Cựu H/s Th Minh Đức
       3. Hồng Thị Như Oanh, cựu H/s TH Bồ Đề
       4. Nguyễn Thị Cúc, cựu H/s TH Bồ Đề
       5. Nguyễn Thị Thu, cựu H/s TH Minh Đức
       6. Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu H/s Th Minh Đức
   Và các bạn khác cùng lớp Kim Liên không nhớ tên vì đã qúa lâu.

   Nếu qúi thầy cô và các anh chị, biết những bạn cựu H/s BĐ và MĐ nêu trên hiện đang ở đâu, xin vui lòng báo tin cho Kim Liên tại email: anlanh26@yahoo.com hay gửi về LTPleiku: lientruongPleiku@gmail.com nhờ chuyễn cho Kim Liên.

   Kính chúc qúi Thầy Cô và các bạn cựu H/s Phố Núi Pleiku được nhiều sức khoẽ và an vui.

   Rất chân thành cảm ơn!


                                              Hoàng Thị Kim Liên
                                              Cựu H/s Th Minh Đức v à Bồ Đề/ Pleiku