Ngày Xưa và Hương Xưa

Vũ Tuấn- Pleiku
Tặng Trịnh Bửu Hoài

 
Ngày xuân

Vẫn là sắc áo vàng xưa
Chỉ mang theo chút bụi mưa cuối ngày
Vẫn là mái tóc bồng vai
Mang theo cả một trời đầy hương xuân

Hương xưa

Bóng chiều rơi, bóng chiều rơi
Vườn xuân chợt động cánh dơi ngậm ngùi
Ta về mưa nắng reo vui
Nhớ ai ta cúi nhặt mùi hương xưa

 
  VũTuấn- 03/2009
Cựu H/s Trung Học Pleiku 

Global View of hng and further information concerning trang
Site copied by FREE Go FTP Client