HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY


  Vũ Tuấn        Tặng CamHương, mong được làm bạn thơBỏ lại sau lưng
Ánh mắt một người,
Đời tôi phiêu bạt
Mà lòng khôn nguôi!

Nhớ con đường nhỏ
Cuối ngõ nhà em
Hoa nở bên thềm
Sắc vàng mấy độ?

Tình tôi chưa tỏ
Em đã sang sông...
Tôi đứng ngóng trông
Dốc lòng mòn mỏi....

Chân về lối cũ
Tìm trong hương xưa
Cỏ lá thay mùa
Gầy hao đứng đợi

Nơi ấy bây giờ
Hoa vàng có nở?
Sắc hoa màu nhớ...
Một thuở yêu em!....


Vũ Tuấn. Tháng 6 ăm 2008
Cựu h/s Lop 11B nk:67-68/ Trung Học Pleiku

What the world says about hoa and trung
HTML uploaded by GoFTP FREE