thơ: Xuân và em ...


  Nhuận Tâm        


Gởi nhỏ tóc dài 22356 ngày nào,


XUÂN VÀ EM


Mùa xuân em mặc áo hồng
Đi trong nắng lụa hai hàng cây nghiêng
Mùa thu em bước theo chồng
Trong ta đã mất mùa xuân cùng người.
NHỚ


Ta ở nơi đây nhớ bên kia
Nhớ trong vô vọng, nhớ không bến bờ
Nhớ như gió bão, mưa tuôn
Mòn hơi hết thở ta còn nhớ em.


Nhuận Tâm- 2/2009
Cựu HS Bồ Đề Pleiku

 

 

More on: trong and pleiku
Page transferred by Go FTP FREE Program