NĐTT dễ thương: Thơ Xuân

  Anh có thấy mùa Xuân về trước ngõ?
Những nụ hoa Mai xanh lá vàng cành?
Và Cúc Đào vương dậy gót trâm Anh
Cho Tôi nhớ màu Hoa tình Tháng Chín

Anh có thấy mùa Xuân chiều Tháng Chạp
Đường thênh thang gió lộng ấm chân trời
Đêm hẹn hò - Đêm - đen ngàn sao thức
Và – Mênh mông – Đêm bùa ngải nhớ. . . Ơi!!!

Anh có thấy mùa Xuân chờ trước ngõ
Bánh mức tràn trề trong góc tim yêu
Tôi! lạc lõng đón giao thừa xứ lạ
Ngày xa xưa. . . Kỷ niệm. . . Kỷ niệm nhiều

Anh có thấy Tháng Giêng về rất sớm
Trăm nẻo đường hoa lá đón mừng Xuân
Chiều cuối Đông rực vàng bên nắng ấm
Anh ở đâu? Sao hồn Tôi bâng khuâng?

 
  (((*!*)))LêXuânHảo
Tết Kỷ Sửu-2009 

 

Further info on anh and concerning trang
The Fastest SFTP (SSH) anywhere, Go FTP FREE Software