.
Giả Từ Phố Núi

Hoa Quỳ Vàng - Gửi Hoa Vàng phố núi


Rời Pleiku, rời trường xưa …dốc nhỏ…. !
Trả lại cho người thành phố mù sương
Trả lại sân trường, con dường Hoàng-Diệu
Xin giữ trong lòng một thoáng xôn xao !

Mình đã gặp, mắt nhìn nhau chua xót
Trên đường trần hai đứa lối không chung !
Em vẫn đẹp vẫn thiên thần thuở trước,
Và dốc đường kỷ niệm vẫn nên thơ.

Pleiku nhé, thôi giã từ phố núi !
Ta trở về vùng đất rất xa xôi
Nơi xa đó ta ngóng về phố chốn cũ
Trường yêu, con dốc..nắng chiều xưa !


Hoa Quỳ Vàng
Pleiku; tháng 6 năm 08

 

 
 
         
More on: vng and pleiku
The Fastest FTP Client on the Planet, FREE GoFTP Client